{ Tidig Morgon }


När man kommer ut tidigt på morgonen och ser
dessa två ligga tätt tillsammans! 


Inga kommentarer: