{ Lördag Morgon }


Att vakna tidigt. 
Äta frukost hur länge man vill. I lugn och ro innan dagen har 
börjat. När morgonens ljus fortfarande ligger kvar.

Lördag Morgon. 


Inga kommentarer: